За контакт: office@indexinfo.org +359 889 75 88 77

Уебсайтовете от медийна група Индекс Инфо достигат до над 1 200 000 реални (уникални) потребители в българския уеб.
Публикуваме винаги най-актуалните новини от различни области. Нашите читатели са сред най-дейните потребители, с активна позиция и висока ангажираност.


Работеща реклама

Ние комбинираме традиционни и иновативни методи и разполагаме рекламата там, където нейният таргет ще я види и по начин, който ще го впечатли.

Не просто информираме читателите, но също така ги ангажираме да изразяват мнението си и да споделят, което увеличава степента на медийната ефективност. Нашата медийна платформа позволява интуитивно показване на съдържанието в зависимост от интереса на потребителите.

Гъвкав модел на рекламиране с цел постигане на максимална възвръщаемост на инвестицията (ROI) описание на модела - CPM, CPC и т.н

Презентация и промо

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОМО


Други услуги

  • Медия планиране
  • Иновативни рекламни решения
  • Интернет банери
  • Производство на рекламни материали
  • Оценка ефективността на рекламните кампании
  • Повишаване на медийната репутация
  • Бранд позициониране в социалните мрежи
  • Мониторинг на рекламни кампании
  • Медиен мониторинг на личности, компании или събития