За контакт: office@indexinfo.org +359 889 75 88 77

Услуги

 • Медия планиране
 • Мониторинг на рекламни кампании
 • Оценка ефективността на рекламните кампании
 • Нестандартни рекламни решения
 • Медиен мониторинг на личности, компании или събития
 • Повишаване на медийната репутация
 • Бранд позициониране в социалните мрежи
 • Изграждане на уеб сайт
 • Интернет-банери
 • Производство на рекламни материали
 • Иновативни интернет решения
 • Креативни творчески разработки